Idite na sadržaj

Glavni izbornik:

Javni poziv

UPISI > Javni poziv / Natječaj

22. 5. 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
 
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
 
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
 
31551 BELIŠĆE
 
KLASA: 601-05/19-01/10
 
URBROJ: 2185/16-04-19-5
 
Belišće, 21. svibnja 2019. godine
 
 
Temeljem članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 14. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Maslačak” Belišće (Službeni glasnik grada Belišća br. 4/14, 4/18 i 5/18), Upravno vijeće na 18. sjednici za pedagošku 2018./2019. godinu, održanoj dana 21. svibnja 2019. godine, donijelo je Odluku kojom raspisuje
 
J A V N I   P O Z I V
 
za upis djece u redovne programe Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
 
za pedagošku 2019./2020. godinu

 
ZAHTJEVI S POTREBNOM DOKUMENTACIJOM PODNOSE SE:
 

OD 22. SVIBNJA 2019. DO 7. LIPNJA 2019. GODINE

 
 
PONEDJELJKOM, UTORKOM I PETKOM U VREMENU OD 7,00 DO 15,00 SATI TE SRIJEDOM I ČETVRTKOM U VREMENU OD 11,00 DO 19,00 SATI OSOBNIM DOLASKOM U DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE, VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2, 31551 BELIŠĆE.

( preuzmi dokument )


Povratak na sadržaj | Povratak na glavni izbornik