Idite na sadržaj

Glavni izbornik:

Arhiva - natječaji - 2018

DOKUMENTI > Arhiva natječaji
NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE
20. 12. 2018


Na temelju članaka 59. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17) i članaka 41. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na svojoj 6. sjednici raspisuje

NATJEČAJ
ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE
 
- 3 odgojitelja/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, stručno osposobljavanje, mjesto rada Belišće

NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE
20. 12. 2018


Na temelju članaka 59. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17) i članaka 41. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na svojoj 6. sjednici raspisuje

NATJEČAJ
ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
ADMINISTRATIVNI REFERENT
 
- 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, stručno osposobljavanje, mjesto rada Belišće

NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE
18. 10. 2018


Na temelju članaka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na svojoj 3. sjednici raspisuje

   NATJEČAJ
 ZA RADNO MJESTO ZDRAVSTVENOG VODITELJA /ICE
  DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK BELIŠĆE

1 izvršitelj /ica  na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), zamjena za porodiljni dopust, mjesto  rada Belišće.
Uvjeti za radno mjesto zdravstvenog voditelja /ice su:
- VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij         kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, kao i  završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva.
- položen stručni ispit
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- zdravstvena sposobnost  potrebna za obavljanje poslova
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela  te da se protiv osobe ne vodi kazneni i
 prekršajni postupak za djela propisana čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti :
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi  (preslika)
- domovnica (preslika)
- potvrdu o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
- uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:
Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: „Natječaj za radno mjesto zdravstvenog voditelja /ice, ne otvarati“.
Osoba koja nije podnijela  pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz Natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.

KLASA: 601-05/18-01/01
URBROJ: 2185/16-04-18-77
Belišće, 17.listopada 2018. godine                                                                         

Predsjednica Upravnog vijeća :
                                                                                             Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec. v.r.

NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE
19. 9. 2018

Na temelju članaka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na svojoj 1. sjednici raspisuje

NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE PREDŠKOLSKE DJECE
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK , BELIŠĆE

-2 odgojitelja / ice  na određeno,  puno radno vrijeme (40 sati tjedno), novootvoreni poslovi, mjesto    rada u Bizovcu

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su :
- VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno  
 studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima kao i  
 završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
- položen stručni ispit
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- zdravstvena sposobnost  potrebna za obavljanje poslova
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela  te da se protiv osobe ne vodi kazneni i
 prekršajni postupak za djela propisana čl. 25.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti :
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- domovnicu (preslika domovnice)
- potvrdu o radnom iskustva (potvrda HZMO-a)
- uvjerenje o nekažnjavanju  (ne starije od 6 mjeseci)
- uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31 551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: „Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice“, „ne otvarati“.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz Natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.
KLASA: 601-05/18-01/01
URBROJ: 2185/16-04-18-72
Belišće, 19. rujna 2018. godine
Predsjednica Upravnog vijeća :
                                                                                             Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec. v.r.

NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE
19. 9. 2018

 
Na temelju članaka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na svojoj 1. sjednici raspisuje


NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE  PREDŠKOLSKE DJECE
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE

-1 odgojitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno),  povećan opseg poslova, mjesto
 rada Bizovac.

 Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su :
- VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno
  studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i
  završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
- položen stručni ispit
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- zdravstvena sposobnost  potrebna za obavljanje poslova
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela te da se protiv osobe ne vodi kazneni i    
 prekršajni postupak za djela propisana čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti :
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- domovnicu (preslika domovnice)
- potvrdu o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
- uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: "Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice", "ne otvarati".
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz Natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.
KLASA: 601-05/18-01/01
URBROJ: 2185/16-04-18-73
Belišće, 19. rujna 2018. godine

Predsjednica Upravnog vijeća :
                                                                                               Karolina Štefan Bugarinović,mag.oec. v.r.


NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

21. 6. 2018


Na temelju članaka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje


N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE PREDŠKOLSKE DJECE
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE
- 1 odgojitelj/ica na neodređeno – puno radno vrijeme- 40 sati tjedno, novootvoreni poslovi,
  mjesto rada u Bizovcu

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:

-  VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste,
   odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim
   propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog
   odgoja
-  položen stručni ispit
-  najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
-  zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
-  da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi     
   kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i   
   obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
-  životopis
-  dokaz o stručnoj spremi (preslika)
-  domovnicu (preslika domovnice)
-  potvrda o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
-  uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6
  mjeseci)
-  dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na:
- adresu  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ''Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati''.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.

KLASA: 053-01/18-01/09
URBROJ: 2185/16-02-18-01                                                       Predsjednik Upravnog vijeća:
Belišće,  21. lipnja 2018. godine                             Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec., v.r.

NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

21. 6. 2018


Na temelju članaka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje


N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE PREDŠKOLSKE DJECE
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE
- 2 odgojitelja/ice na određeno – puno radno vrijeme- 40 sati tjedno, povećan opseg posla,
 mjesto rada u Petrijevcima

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:

-  VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste,
   odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim
   propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog
   odgoja
-  položen stručni ispit
-  najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
-  zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
-  da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi
  kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i
  obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:

-  životopis
-  dokaz o stručnoj spremi (preslika)
-  domovnicu (preslika domovnice)
-  potvrda o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
-  uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6
  mjeseci)
-  dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na:
- adresu  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ''Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati''.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.

KLASA: 053-01/18-01/07
URBROJ: 2185/16-02-18-02                                                       Predsjednik Upravnog vijeća:
Belišće,  21. lipnja 2018. godine.                            Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec., v.r.

NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

21. 6. 2018


 
Na temelju članaka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje

N A T J E Č A J
ZA RADNO MJESTO SPREMAČ / ICA
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE

-  1 spremač/ica na neodređeno - puno radno vrijeme, upražnjeni poslovi mjesto rada u
   Bizovcu

Uvjeti za radno mjesto spremač/ica su:

-  SSS,OŠ
-  najmanje jedna godina radnog iskustva
-  zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
-  da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi
  kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i
  obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba predložiti:

-  životopis
-  dokaz o stručnoj spremi (preslika)
-  domovnicu (preslika domovnice)
-  potvrda o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
-  uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak i uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne
   starije od 6 mjeseci)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na:
- adresu  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ''Natječaj za radno mjesto spremač/ica, ne otvarati''.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.

KLASA: 053-01/18-02/07
URBROJ: 2185/16-02-18-01                                             Predsjednik Upravnog vijeća:
Belišće,   21. lipnja 2018. godine.                         Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec., v.r.

NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

21. 6. 2018

 
Na temelju članaka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje

N A T J E Č A J
ZA RADNO MJESTO TAJNIK / ICA
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE
- 1 tajnik/ica na određeno – puno radno vrijeme- 40 sati tjedno, zamjena za rodiljni/roditeljski
  dopust, mjesto rada u Belišću.

Uvjeti za radno mjesto tajnik/ica su:

-   VSS – diplomirani pravnik/ica  magistra prava ili
-   VŠS – upravni pravnik/ica
-   stručni/a prvostupnik / prvostupnica javne uprave
-   jedna godina radnog iskustva u struci
-   zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
-   da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi
    kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i
    obrazovanju
Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:

-  životopis
-  dokaz o stručnoj spremi (preslika)
-  domovnicu (preslika domovnice)
-  potvrda o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
-  uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6    
  mjeseci)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja   na:
- adresu  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ''Natječaj za radno mjesto tajnik/ica , ne otvarati''.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.

KLASA: 053-01/18-01/06
URBROJ: 2185/16-02-18-01                                                       Predsjednik Upravnog vijeća:
Belišće, 21. lipnja 2018. godine                            Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec., v.r.

NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

21. 6. 2018

 
 
Na temelju članaka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje

N A T J E Č A J
ZA RADNO MJESTO PSIHOLOGA/INJA
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE
-  1 psiholog/inja na određeno – puno radno vrijeme- 40 sati tjedno, zamjena za rodiljni /
   roditeljski dopust, mjesto rada u Belišću

Uvjeti za radno mjesto psihologa/inje su:

-  VSS, profesor psihologije ili diplomirani psiholog, odnosno magistar/a psihologije
-  završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij psihologinje
-  najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
-  položen stručni ispit
-  zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
-  da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi
   kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i
   obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:

-  životopis
-  dokaz o stručnoj spremi (preslika)
-  domovnicu (preslika domovnice)
-  potvrda o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
-  uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6
   mjeseci)
-  dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja   na:
-  adresu  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ''Natječaj za radno mjesto psihologa / inja, ne otvarati''.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.

KLASA: 053-01/18-01/09
URBROJ: 2185/16-02-18-05                                                       Predsjednik Upravnog vijeća:
Belišće, 21. lipnja 2018. godine                             Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec.,  v.r.


 

NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

21. 6. 2018


Na temelju članaka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje
 

 
N A T J E Č A J
 
ZA RADNO MJESTO SPREMAČ / ICA
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE

 
-  1 spremač/ica na neodređeno - puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, novootvoreni poslovi
 
   mjesto rada u Belišću.
 

Uvjeti za radno mjesto spremač/ica su:

-  SSS,OŠ
 
-  najmanje jedna godina radnog iskustva
 
-  zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
-  da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi    
 
   kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i
 
   obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba predložiti:
 

-  životopis
-  dokaz o stručnoj spremi (preslika)
-  domovnicu (preslika domovnice)
-  potvrda o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
-  uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak i uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne
 
  starije od 6 mjeseci)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na:
- adresu  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ''Natječaj za radno mjesto spremač/ica , ne otvarati''.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.

KLASA: 053-01/18-01/04
URBROJ: 2185/16-02-18-01                                           Predsjednik Upravnog vijeća:
Belišće, 21. lipnja 2018.godine                              Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec., v.r.

NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

27. 4. 2018


Na temelju članaka 40. i članka 41. Zakona o ustanovama (NN 76193,29197,47199,35/08), članka 37. stavak2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10197,1071A7 i94/13) i članka 51. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće,
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na 11. sjednici održanoj dana 24. travnja 2018. godine donosi Odluku o raspisivanju

NATJEČAJA
ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE- 1 izvršitelj/ica na određeno – puno radno vrijeme u trajanju od 40 sati tjedno na vrijeme od četiri godine


KLASA: 053-01/18-01/04
URBROJ: 2185/16-02-18-01                                                  Predsjednica Upravnog vijeća:
Belišće, 27. travnja 2018. godine.                                       Karolina Štefan Bugarinović, v.r.

NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

16. 1. 2018


Na temelju članaka 26.. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje


NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE- VODITELJA/ICE KRAĆEG PROGRAMA PREDŠKOLE
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE- 1 odgojitelj/ica na određeno – nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), novootvoreni poslovi, mjesto rada u Bizovcu

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:

- VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
- položen stručni ispit
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- domovnicu (preslika domovnice)
- potvrda o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
- uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja odnosno od 16. siječnja 2018. godine na:
- adresu  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ''Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati''.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.

KLASA: 053-01/18-01/03
URBROJ: 2185/16-02-18-01                                                  Predsjednica Upravnog vijeća:
Belišće, 16. siječnja 2018. godine.                                       Karolina Štefan Bugarinović, v.r.NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

16. 1. 2018


Na temelju članaka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje


NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE- VODITELJA/ICE KRAĆEG PROGRAMA PREDŠKOLE
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE- 1 odgojitelj/ica na određeno – puno radno vrijeme, novootvoreni poslovi, mjesto rada u Belišću i Gatu

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:


- VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
- položen stručni ispit
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- domovnicu (preslika domovnice)
- potvrda o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
- uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja odnosno od 16. siječnja 2018. godine na:
- adresu  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ''Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati''.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.

KLASA: 053-01/18-01/02
URBROJ: 2185/16-02-18-01                                                  Predsjednica Upravnog vijeća:
Belišće, 16. siječnja 2018. godine.                                       Karolina Štefan Bugarinović, v.rNATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

16. 1. 2018


Na temelju članaka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje


NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE- 1 odgojitelj/ica na određeno – puno radno vrijeme, novootvoreni poslovi, mjesto rada u Gatu

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:

- VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
- položen stručni ispit
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- domovnicu (preslika domovnice)
- potvrda o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
- uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja odnosno od 16. siječnja 2018. godine na:
- adresu  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ''Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati''.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.

KLASA: 053-01/18-01/01
URBROJ: 2185/16-02-18-01                                                  Predsjednica Upravnog vijeća:
Belišće, 16. siječnja 2018. godine.                                       Karolina Štefan Bugarinović, v.r.
NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

4. 10. 2017


Na temelju članaka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje


N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO
VODITELJA/ICE KRAĆEG PROGRAMA KATOLIČKOG VJERSKOG ODGOJA
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE


- 1 izvršitelj na određeno – nepuno radno vrijeme- 20 sati mjesečno, novootvoreni poslovi

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:

- VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen diplomski studij ili specijalistički studij Teološkog fakulteta
- položen stručni ispit
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- domovnicu (preslika domovnice)
- potvrda o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
- uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja odnosno od 4. listopada 2017. godine na:
- adresu  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ''Natječaj za radno mjesto voditelja/ice kraćeg programa katoličkog vjerskog odgoja, ne otvarati''.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.

KLASA: 053-01/17-01/06
URBROJ: 2185/16-02-17-01                                                       
Belišće, 4. listopada 2017. godine.                                             
                                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća:
                                                                               Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec., v.r.


NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

4. 10. 2017


Na temelju članaka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje


N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE PREDŠKOLSKE DJECE
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE


- 1 odgojitelj/ica na određeno – puno radno vrijeme, zamjena za rodiljni /roditeljski dopust

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:

- VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
- položen stručni ispit
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:

- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- domovnicu (preslika domovnice)
- potvrda o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
- uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja odnosno od 4. listopada 2017. godine na:
- adresu  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ''Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati''.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.

KLASA: 053-01/17-01/05
URBROJ: 2185/16-02-17-01                                                    
Belišće, 4. listopada 2017. godine.                                             
                                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća:
                                                                               Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec., v.r.


NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

4. 7. 2017

Na temelju članaka 26.. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje


N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE PREDŠKOLSKE DJECE
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE


- 1 odgojitelj/ica na određeno vrijeme (nepuno radno vrijeme- 20 sati tjedno) do povratka privremeno nenazočne radnice s rodiljnog i/ili roditeljskog dopusta

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:

- VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
- položen stručni ispit
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:

- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- domovnicu (preslika domovnice)
- potvrda o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
- uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja odnosno od 4. srpnja 2017. godine na:
- adresu  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ''Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati''.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.

KLASA: 053-01/17-01/01
URBROJ: 2185/16-02-17-01                                                       Predsjednik Upravnog vijeća:
Belišće, 4. srpnja 2017. godine.                                              Karolina Štefan Bugarinović, v.r.

NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

4. 7. 2017

Na temelju članaka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje


N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE PREDŠKOLSKE DJECE
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE


- 1 odgojitelj/ica na određeno – puno radno vrijeme, povećan opseg posla

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:

- VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
- položen stručni ispit
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:

- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- domovnicu (preslika domovnice)
- potvrda o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
- uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja odnosno od 4. srpnja 2017. godine na:
- adresu  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ''Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati''.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.

KLASA: 053-01/17-01/03
URBROJ: 2185/16-02-17-01                                                    Predsjednik Upravnog vijeća:
Belišće, 4. srpnja 2017. godine.                                             Karolina Štefan Bugarinović, v.r.
NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

4. 7. 2017

Na temelju članaka 26.. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje


N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE PREDŠKOLSKE DJECE
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE


- 1 odgojitelj/ica na određeno – nepuno radno vrijeme- 20 sati tjedno, povećan opseg posla

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:

- VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
- položen stručni ispit
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- domovnicu (preslika domovnice)
- potvrda o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
- uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja odnosno od 4. srpnja 2017. godine na:
- adresu  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ''Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati''.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.

KLASA: 053-01/16-01/04
URBROJ: 2185/16-02-16-01                                                    Predsjednik Upravnog vijeća:
Belišće, 4. srpnja 2017. godine.                                             Karolina Štefan Bugarinović, v.r.

NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

4. 7. 2017

Na temelju članaka 26.. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje


N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE PREDŠKOLSKE DJECE
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE


- 1 odgojitelj/ica na određeno – puno radno vrijeme, povećan opseg posla

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:

- VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
- položen stručni ispit
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:

- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- domovnicu (preslika domovnice)
- potvrda o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
- uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja odnosno od 4. srpnja 2017. godine na:
- adresu  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ''Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati''.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.

KLASA: 053-01/16-01/05
URBROJ: 2185/16-02-16-01                                                    Predsjednik Upravnog vijeća:
Belišće, 4. srpnja 2017. godine.                                             Karolina Štefan Bugarinović, v.r.


NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

4. 7. 2017

Na temelju članaka 26.. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje


N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO
SPREMAČA/ICE NA ODREĐENO VRIJEME
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE- 1 spremač/ica na određeno - puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje

Uvjeti za radno mjesto spremača/ice su:

- SSS,OŠ
- najmanje jedna godina radnog iskustva
- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba predložiti:


- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- domovnicu (preslika domovnice)
- potvrda o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
- uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak i uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja odnosno 4. srpnja 2017. godine na:
- adresu  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ''Natječaj za radno mjesto spremača/ice, ne otvarati''.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.

KLASA: 053-01/17-01/02
URBROJ: 2185/16-02-17-01                                             Predsjednik Upravnog vijeća:
Belišće,4. srpnja 2017. godine.                                Karolina Štefan Bugarinović,dipl.oec., v.r.NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

23. 12. 2016

Na temelju članaka 26.. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje


NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE- VODITELJA/ICE KRAĆEG PROGRAMA PREDŠKOLE
NA ODREĐENO VRIJEME
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE


-   1 odgojitelj/ica na određeno  puno radno vrijeme, novootvoreni poslovi
- 1 odgojitelj/ica na određeno- nepuno radno vrijeme- 20 sati tjedno, novootvoreni poslovi
Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:


-   VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni   diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
-   položen stručni ispit
-   najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
-   zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
-   da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
- životopis
-   dokaz o stručnoj spremi (preslika)
-   domovnicu (preslika domovnice)
-   potvrda o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
-   uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
-   dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja odnosno od 23. prosinca 2016. godine na:
-  adresu  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ''Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati''.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.  

KLASA: 053-01/16-01/08
URBROJ: 2185/16-02-16-03                                                    Predsjednik Upravnog vijeća:
Belišće, 23. prosinca 2016. godine.                                       Karolina Štefan Bugarinović, v.r.NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

23. 12. 2016

Na temelju članaka 26.. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje


NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE- VODITELJA/ICE KRAĆEG PROGRAMA PREDŠKOLE
NA ODREĐENO VRIJEME
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE


-   1 odgojitelj/ica na određeno  puno radno vrijeme, novootvoreni poslovi

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:

-   VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni   diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
-   položen stručni ispit
-   najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
-   zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
-   da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
- životopis
-   dokaz o stručnoj spremi (preslika)
-   domovnicu (preslika domovnice)
-   potvrda o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
-   uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
-   dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja odnosno od 23. prosinca 2016. godine na:
-  adresu  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ''Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati''.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.  

KLASA: 053-01/16-01/08
URBROJ: 2185/16-02-16-03                                                    Predsjednik Upravnog vijeća:
Belišće, 23. prosinca 2016. godine.                                       Karolina Štefan Bugarinović, v.r.
NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

14. 12. 2016

Na temelju članaka 26.. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje


N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE PREDŠKOLSKE DJECE
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE

- 1 odgojitelj/ica na određeno – nepuno radno vrijeme- 20 sati tjedno, povećan opseg posla

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:

- VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
- položen stručni ispit
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- domovnicu (preslika domovnice)
- potvrda o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
- uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja odnosno od 14. prosinca 2016. godine na:
- adresu  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ''Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati''.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.

KLASA: 053-01/16-01/08
URBROJ: 2185/16-02-16-01                                                       Predsjednik Upravnog vijeća:
Belišće, 14. prosinca 2016. godine                                         Karolina Štefan Bugarinović, v.r.

NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

29. 11. 2016

Objave javnih nadmetanja :

Na temelju članaka 26.. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje


N A T J E Č A J  

ZA RADNO MJESTO
SPREMAČA/ICE NA ODREĐENO VRIJEME
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE
-   1 spremač/ica na određeno -   puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje

U
vjeti za radno mjesto spremača/ice su :

-  SSS,OŠ
-   najmanje jedna godina radnog iskustva
-   zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
-   da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba predložiti:

- životopis
-   dokaz o stručnoj spremi (preslika)
-   domovnicu (preslika domovnice)
-   potvrda o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
-   uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak i uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja odnosno 29.11.2016. godine na:
-  adresu  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ''Natječaj za radno mjesto spremača/ice, ne otvarati''.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku .

KLASA: 053-01/16-02/07
URBROJ: 2185/16-02-16-01                                             Predsjednik Upravnog vijeća:
Belišće, 29.11. 2016. godine.                                  Karolina Štefan Bugarinović,dipl.oec., v.r.
NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

    
Objave javnih nadmetanja :

28. 9. 2016.Na temelju članaka 26.. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje


N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE PREDŠKOLSKE DJECE
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE


- 1 odgojitelj/ica na određeno – puno radno vrijeme, zamjena za rodiljni dopust

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:

- VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
- položen stručni ispit
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- domovnicu (preslika domovnice)
- potvrda o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
- uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja odnosno od 28. rujna 2016. godine na:
- adresu  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ''Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati''.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.

KLASA: 053-01/16-01/06
URBROJ: 2185/16-02-16-01                                                    Predsjednik Upravnog vijeća:
Belišće, 28. rujna 2016. godine.                                             Karolina Štefan Bugarinović, v.r.
NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

    
Objave javnih nadmetanja :

28. 9. 2016.Na temelju članaka 26.. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje


N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO
VODITELJA/ICE PROGRAMA KATOLIČKOG VJERSKOG ODGOJA
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE


- 1 izvršitelj na određeno – nepuno radno vrijeme- 20 sati mjesečno, novootvoreni poslovi

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:

- VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen diplomski studij ili specijalistički studij Teološkog fakulteta
- položen stručni ispit
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- domovnicu (preslika domovnice)
- potvrda o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
- uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja odnosno od 28. rujna 2016. godine na:
- adresu  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ''Natječaj za radno mjesto voditelja/ice programa katoličkog vjerskog odgoja, ne otvarati''.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.

KLASA: 053-01/16-01/05
URBROJ: 2185/16-02-16-01                                                       Predsjednik Upravnog vijeća:
Belišće, 28. rujna 2016. godine.                                               Karolina Štefan Bugarinović, v.r.

NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

    
Objave javnih nadmetanja :

23. 8. 2016.Na temelju članaka 26.. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje


N A T J E Č A J  

ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE PREDŠKOLSKE DJECE
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE

-   1 odgojitelj/ica na neodređeno ne puno radno vrijeme- 20 sati tjedno, upražnjeni poslovi

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:

-   VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni   diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
-   položen stručni ispit
-   najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
-   zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
-   da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
- životopis
-   dokaz o stručnoj spremi (preslika)
-   domovnicu (preslika domovnice)
-   potvrda o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
-   uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
-   dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja odnosno od 23. kolovoza 2016. godine na:
-  adresu  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ''Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati''.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.  

KLASA: 053-01/16-01/04
URBROJ: 2185/16-02-16-01                                                       Predsjednik Upravnog vijeća:
Belišće, 23. kolovoza 2016. godine.                                        Karolina Štefan Bugarinović, v.r.23. 8. 2016.


Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje:N A T J E Č A J  
ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE PREDŠKOLSKE DJECE
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE
( Opširnije,.... )

NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

    
Objave javnih nadmetanja :

9. 8. 2016.Na temelju članaka 26.. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje


N A T J E Č A J  

ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE PREDŠKOLSKE DJECE
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE

-   1 odgojitelj/ica na neodređeno  puno radno vrijeme, upražnjeni poslovi

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:

-   VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski
   studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
-   položen stručni ispit
-   najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
-   zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
-   da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
-   životopis
-   dokaz o stručnoj spremi (preslika)
-   domovnicu (preslika domovnice)
-   potvrda o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
-   uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
-   dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja odnosno od 9. kolovoza 2016. godine na:
-  adresu  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ''Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati''.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.  

KLASA: 053-01/16-01/03
URBROJ: 2185/16-02-16-01                                                    Predsjednik Upravnog vijeća:
Belišće, 9. kolovoza 2016. godine.                                       Karolina Štefan Bugarinović, v.r.

NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

    
Objave javnih nadmetanja :

20. lipnja 2016.Na temelju članaka 26.. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje


N A T J E Č A J


ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE PREDŠKOLSKE DJECE
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE


- 1 odgojitelj/ica na određeno – nepuno radno vrijeme- 20 sati tjedno, zamjena za bolovanje

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:

- VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
- položen stručni ispit
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- domovnicu (preslika domovnice)
- potvrda o radnom iskustvu (preslika radne knjižice ili potvrda HZMO-a)
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja odnosno od 20. lipnja 2016. godine na:
- adresu  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ''Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati''.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.

KLASA: 112-03/16-02/01
URBROJ: 2185/16-02-16-26                                                     Predsjednik Upravnog vijeća:
Belišće, 20. lipnja 2016. godine.                                              Karolina Štefan Bugarinović, v.r.
Na temelju članaka 26.. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje


N A T J E Č A J


ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE PREDŠKOLSKE DJECE
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE


- 1 odgojitelj/ica na određeno – nepuno radno vrijeme- 20 sati tjedno, zamjena za bolovanje

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:

- VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
- položen stručni ispit
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- domovnicu (preslika domovnice)
- potvrda o radnom iskustvu (preslika radne knjižice ili potvrda HZMO-a)
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja odnosno od 20. lipnja 2016. godine na:
- adresu  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ''Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati''.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.

KLASA: 112-03/16-02/01
URBROJ: 2185/16-02-16-27                                                     Predsjednik Upravnog vijeća:
Belišće, 20. lipnja 2016. godine.                                              Karolina Štefan Bugarinović, v.r.Na temelju članaka 26.. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje


N A T J E Č A J


ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE PREDŠKOLSKE DJECE
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE


- 1 odgojitelj/ica na određeno - puno radno vrijeme, zamjena za rodiljni dopust

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:

- VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
- položen stručni ispit
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- domovnicu (preslika domovnice)
- potvrda o radnom iskustvu (preslika radne knjižice ili potvrda HZMO-a)
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja odnosno od 20. lipnja 2016. godine na:
- adresu  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ''Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati''.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.

KLASA: 601-05/16-02/01
URBROJ: 2185/16-02-16-28                                                      Predsjednik Upravnog vijeća:
Belišće, 20. lipnja 2016. godine.                                              Karolina Štefan Bugarinović, v.r.
Na temelju članaka 26.. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje


N A T J E Č A J


ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE PREDŠKOLSKE DJECE
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE


- 1 odgojitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 4 mjeseca zbog povećanog opsega posla- nepuno radno vrijeme- 20 sati tjedno

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:

- VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
- položen stručni ispit
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- domovnicu (preslika domovnice)
- potvrda o radnom iskustvu (preslika radne knjižice ili potvrda HZMO-a)
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja odnosno od 20. lipnja 2016. godine na:
- adresu  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ''Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati''.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.

KLASA: 601-05/16-02/01
URBROJ: 2185/16-02-16-29                                                     Predsjednik Upravnog vijeća:
Belišće, 20. lipnja 2016. godine.                                              Karolina Štefan Bugarinović, v.r.
Na temelju članaka 26.. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje


N A T J E Č A J


ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE PREDŠKOLSKE DJECE
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE


- 1 odgojitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 4 mjeseca zbog povećanog opsega posla – nepuno radno vrijeme- 20 sati tjedno

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:

- VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
- položen stručni ispit
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- domovnicu (preslika domovnice)
- potvrda o radnom iskustvu (preslika radne knjižice ili potvrda HZMO-a)
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja odnosno od 20. lipnja 2016. godine na:
- adresu  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ''Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati''.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.

KLASA: 601-05/16-02/01
URBROJ: 2185/16-02-16-30                                                      Predsjednik Upravnog vijeća:
Belišće, 20. lipnja 2016. godine.                                              Karolina Štefan Bugarinović, v.r.


8. siječnja 2016.


Na temelju članaka 26.. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 I 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje


N A T J E Č A J  

ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE-VODITELJA/ICE KRAĆEG PROGRAMA PREDŠKOLE NA ODREĐENO VRIJEME
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, PETRIJEVCI
-   1 odgojitelja/ice na određeno -   pola radnog vremena

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:

-   VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni   diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
-   položen stručni ispit
-   najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
-   da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba predložiti:

- životopis
-   dokaz o stručnoj spremi (preslika)
-   domovnicu (preslika domovnice)
-   potvrda o radnom iskustvu (preslika radne knjižice ili potvrda HZMO-a)
-   uvjerenje o nekažnjavanju
-   dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja odnosno 11.01.2016. godine na:
-   adresu  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Radnička 4, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ''Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati''.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku  


KLASA: 601-05/16-02/01
URBROJ: 2185/16-02-16-03                                                       Predsjednik Upravnog vijeća:
Belišće,8.siječnja 2016. godine.                                              Karolina Štefan Bugarinović  v.r.
8. siječnja 2016.


Na temelju članaka 26.. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 I 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje


N A T J E Č A J  

ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE-VODITELJA/ICE KRAĆEG PROGRAMA PREDŠKOLE NA ODREĐENO VRIJEME
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BIZOVAC
-   1 odgojitelja/ice na određeno -   puno radno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:

-   VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni   diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
-   položen stručni ispit
-   najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
-   da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba predložiti:

- životopis
-   dokaz o stručnoj spremi (preslika)
-   domovnicu (preslika domovnice)
-   potvrda o radnom iskustvu (preslika radne knjižice ili potvrda HZMO-a)
-   uvjerenje o nekažnjavanju
-   dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja odnosno 11.01.2016. godine na:
-   adresu  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Radnička 4, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ''Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati''.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku  

KLASA: 601-05/16-02/01
URBROJ: 2185/16-02-16-02                                                       Predsjednik Upravnog vijeća:
Belišće,8.siječnja 2016. godine.                                              Karolina Štefan Bugarinović  v.r.

8. siječnja 2016.


Na temelju članaka 26.. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 I 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje


N A T J E Č A J  

ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE-VODITELJA/ICE KRAĆEG PROGRAMA PREDŠKOLE NA ODREĐENO VRIJEME
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE
-   1 odgojitelja/ice na određeno -   puno radno vrijeme
-   1 odgojitelj/ica na određeno -   pola radnog vremena

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:

-   VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni   diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
-   položen stručni ispit
-   najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
-   da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba predložiti:

- životopis
-   dokaz o stručnoj spremi (preslika)
-   domovnicu (preslika domovnice)
-   potvrda o radnom iskustvu (preslika radne knjižice ili potvrda HZMO-a)
-   uvjerenje o nekažnjavanju
-   dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja odnosno 11.01.2016. godine na:
-  adresu  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Radnička 4, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ''Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati''.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku  

KLASA: 601-05/16-02/01
URBROJ: 2185/16-02-16-01                                                       Predsjednik Upravnog vijeća:
Belišće,8.siječnja 2016. godine.                                              Karolina Štefan Bugarinović  v.r.
7. siječnja 2016.


Temeljem članka 26. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97,107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Belišće objavljuje

NATJEČAJ
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE (m/ž)-2 izvršiteljaPotrebni stručni uvjeti: VŠS- prvostupnik-odgojitelj predškolske djece, ili VSS- magistar ranog i predškolskog odgoja,  te ispunjenje ostalih uvjeta propisanih čl.24. i čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl.2. Pravilnika o vrsti stručne sprema stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
Uz pismenu prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- presliku diplome
- presliku domovnice
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
- potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu
Prijave na natječaj dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaj, na adresu:

Dječji vrtić Maslačak, Belišće
Radnička 4
31551 Belišće

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Ovaj natječaj je objavljen pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće i web stranicama vrtića od 07.siječnja 2016. do 15. siječnja 2016. godine.

                                                                                                 Predsjednik Upravnog vijeća:
                                                                                                 Karolina Štefan Bugarinović v.r.

U Belišću, 7. siječnja  2016. godine
KLASA: 112-06/16-02/01
URBROJ:2185/16-02-16-01
NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

    
Objave javnih nadmetanja :


13. studenoga 2015.


Sukladno čl.26. stavka 2.  Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i čl.10.stavka 3. i 4. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na 4. Sjednici održanoj 13.11.2015. objavljuje


NATJEČAJ


Objavljuje se natječaj za tajnika / tajnice,  m / ž,  i to:
na neodređeno, pola radnog vremena, 20 sati tjedno- 1 izvršitelj / izvršiteljica

UVIJETI:

Prema članku 24. I 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07. I 94/13.) i

Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.)

Posebni uvjeti Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak i to:
- VSS - diplomirani pravnik/magistra prava
- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci
- za oglašeno radno mjesto utvrđuje se probni rad u trajanju od 2 mjeseca

PRIJAVI TREBA PRILOŽITI:

 • zamolba

 • životopis

 • preslik domovnice

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (ovjereni preslik ili original), VSS

 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

    a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25.st2)
    b) uvjerenje nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4)

 • elektronički zapis o radno pravnom statusu u matičnoj evidenciji HZMO

 • preslik osobne iskaznice


Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja kandidati dostavljaju u zatvorenoj omotnici u roku 15 dana od dana objave natječaja na adresu:

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
RADNIČKA 4, 31551 BELIŠĆE

Sa naznakom „ NE OTVARAJ  natječaj za tajnika / tajnicu “

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Natječaj traje od 13.11.2015. do 27.11.2015.

U Belišću, 13. Studenog 2015.god
KLASA:112-02/15-01/02
URBROJ:2185/16-4-15-5                                                                                  

Predsjednik Upravnog vijeća:
Karolina Štefan Bugarinović
13. studenoga 2015.


Sukladno čl. 26. stavka 2.  Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07,94/13) i čl. 10. stavka 3. i 4.Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak na 4. sjednici održanoj 13. studenog 2015. godine objavljuje


NATJEČAJ

Objavljuje se natječaj za odgojitelja / odgojiteljice,  m/ž,  i to:
na neodređeno puno radno vrijeme -2 izvršitelja / izvršiteljice
na neodređeno pola radnog vremena - 1 izvršitelj / izvršiteljica

UVJETI:
prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i
Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

 Posebni uvjeti  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića, Maslačak i to:
- VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim
 propisima, kao i završni sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
- položen stručni ispit
- radno iskustvo - 1 godina u struci
- za oglašena radna mjesta utvrđuje se probni rad u trajanju 2 mjeseca

PRIJAVI TREBA PRILOŽITI:

 • zamolba

 • životopis

 • preslik domovnice

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( ovjereni preslik ili original), VŠS, VSS

 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu

 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju:

    a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( čl. 25.st.2)
    b) uvjerenje nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak( čl.25.st.4) Zakona

 • elektronički zapis o radnom pravnom statusu u matičnoj evidenciji HZMO

 • preslik osobne iskaznice


Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja kandidati dostavljaju u zatvorenoj omotnici u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu:

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
RADNIČKA 4, 31551 BELIŠĆE

Sa naznakom " NE OTVARAJ natječaj za odgajatelja / odgajateljica"

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravodobne dostavljene prijave neće se razmatrati.

Natječaj traje od 13.11.2015. do 27.11.2015.

U Belišću, 13. studenog 2015. godine  
KLASA: 112-02/15/01/02                                                   
URBROJ:2185/16-4-15-4                                                                                                            

Predsjednica Upravnog vijeća:
Karolina Štefan Bugarinović
13. studenoga 2015.Sukladno čl.26. stavka 2. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i čl. 10. stavka 3. i 4. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na 4. Sjednici održanoj 13.11.2015. objavljuje


NATJEČAJ

Objavljuje se natječaj za zdravstvenog voditelja / voditeljica,  m/ž,  i to:
na neodređeno radno vrijeme,  20 sati tjedno, 1 izvršitelj / izvršiteljica

UVIJETI:
Prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07. I 94/13.) i
Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.).
Posebni uvjeti iz Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, i to:
- VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s
 ranijim propisima,
- 1 godina radnog staža u struci
- položen stručni ispit
- za oglašeno radno mjesto probni rad u trajanju 2 mjeseca

PRIJAVI TREBA PRILOŽITI:

 • zamolba

 • životopis

 • preslik domovnice

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (ovjereni preslik ili original) VŠS

 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu

 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

    a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25.st.2)
    b) uvjerenje nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak      

 • elektronički zapis o radno pravnom statusu u matičnoj evidenciji HZMO

 • preslik osobne iskaznice


Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja kandidati dostavljaju u zatvorenoj omotnici u roku 15 dana od dana objave natječaja na adresu:

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
RADNIČKA 4, 31551 BELIŠĆE

Sa naznakom „ NE OTVARAJ  natječaj za zdravstveni voditelj / voditeljica“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Natječaj traje od 13.11.2015. do 27.11.2015.

U Belišću, 13. Studenoga 2015.god
KLASA:112-02/15-01/02      
URBROJ:2185/16-4-15-3

Predsjednica Upravnog vijeća:
Karolina Štefan Bugarinović

13. studenoga 2015.


Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i čl. 10. stavka 3. i 4.Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na 4. Sjednici održanoj 13.11.2015. objavljuje


NATJEČAJ

Objavljuje se natječaj za stručnog suradnika psihologa / psihologinje,  m/ž,  i to:  
na neodređeno pola radnog vremena,  20 sati tjedno, 1 izvršitelj / izvršiteljica

UVIJETI:
Prema članku 24. I 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07. I 94/13.) i

Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.)

Posebni uvjeti iz Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, i to:
- VSS, profesor psihologinje ili diplomirani psiholog, odnosno magistar/a psihologinje
- završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij psihologinje
- položen stručni ispit
- 1 godina radnog iskustva u struci

za oglašeno radno mjesto utvrđuje se probni rad u trajanju 2 mjeseca

PRIJAVI TREBA PRILOŽITI:

 • zamolba

 • životopis

 • preslik domovnice

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (ovjereni preslik ili original), VSS

 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu

 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju:

    a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kaznenii postupak (čl. 25.st2)
    b) uvjerenje nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4) Zakona

 • elektronički zapis o radno pravnom statusu u matičnoj evidenciji HZMO

 • preslik osobne iskaznice


Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja kandidati dostavljaju u zatvorenoj omotnici u roku 15 dana od dana objave natječaja na adresu:

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
RADNIČKA 4, 31551 BELIŠĆE

Sa naznakom „ NE OTVARAJ  natječaj za psihologa / psihologinja“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Natječaj traje od 13.11.2015. do 27.11.2015.

U Belišću, 13. Studenog 2015.god
KLASA:112-02/15-01/02      
URBROJ:2185/16-4-15-6
                                                                     

Predsjednica Upravnog vijeća:
Karolina Štefan Bugarinović


JAVNA NABAVA - NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

    
Objave javnih nadmetanja :
14.01.2015


Na temelju članaka 26.. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 I 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE NA ODREĐENO VRIJEME
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE- 2 odgojitelja/ice na određeno - puno radno vrijeme
- 1 odgojitelj/ica na određeno - pola radnog vremena

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:

- VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni

 
diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
- položen stručni ispit
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju


Uz pismenu prijavu na natječaj treba predložiti:


- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- domovnicu (preslika domovnice)
- potvrda o radnom iskustvu (preslika radne knjižice ili potvrda HZMO-a)
- uvjerenje o nekažnjavanju
- životopis
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja odnosno 14.01.2015. godine na:
- adresu   -    Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Radnička 4, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ''Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati''.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku


KLASA: 601-05/15-01/01
URBROJ: 2185/16-4-15-03       Predsjednik Upravnog vijeća:
Belišće, 13. siječnja 2015. godine.    Karolina Štefan Bugarinović  v.r.31.12.2014Na temelju članaka 45. Statuta i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje


N A T J E Č A J
ZA RADNO MJESTO
DOMAR - LOŽAČ
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆEZa domara - ložača može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 52. stavak 7. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, a to su:

SSS - tehničkog usmjerenja
najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
osposobljenost za ložača centralnog grijanja
položen vozački ispit "B" kategorije
zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju
Uz pismenu prijavu na natječaj treba predložiti:

dokaz o školskoj i stručnoj spremi (preslika)
domovnicu (preslika domovnice)
potvrda o radnom iskustvu (preslika radne knjižice ili potvrda HZMO-a)
uvjerenje o nekažnjavanju
životopis
dokaz o položenom vozačkom ispitu "B" kategorije (preslika)
dokaz o položenom ispitu za ložača centralnog grijanja (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na:

adresu   -    Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Radnička 4, 31551 Belišće
Prijave moraju sadržavati naznake: ''Natječaj za radno mjesto Domar - ložač'', ''Ne otvarati''.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku


Ur.broj:000/14         Predsjednik Upravnog vijeća:
Belišće: 31. prosinca 2014. god.    Karolina Štefan Bugarinović  v.r.

25.08.2014

   Temeljem članka 26. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“
    broj 10/97, 107/07 i 94/13) Dječji vrtić "Maslačak" Belišće objavljuje dana 25. kolovoza 2014. godine

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za odgojitelja-pripravnika
1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 1. godine, rad na puno radno vrijeme

Potrebni uvjeti:
VŠS - odgojitelj/ica predškolske djece, te ispunjenje ostalih uvjeta propisanih Zakonom o
predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnikom o
vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem
vrtiću (NN 137/97).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti:
- dokaz o državljanstvu – presliku osobne iskaznice ili domovinice
- dokaz o stručnoj spremi – presliku diplome
- uvjerenje Općinskog suda o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
- presliku radne knjižice i potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu
 evidentiranom u matičnoj evidenciji
- životopis

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić "Maslačak",
Radnička 4 31551 Belišće
s naznakom „ ZA NATJEČAJ- ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE “,
u roku 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
Ovaj Natječaj je objavljen pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića
Maslačak i web stranicama vrtića dana 25. kolovoza 2014. godine.

Ravnatelj
Zdenko Glasovac, prof
U Belišću, 25.08.2014.


NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

    
Objave javnih nadmetanja :

21. 7. 2016.


DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJ.DR.FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE

KLASA: 601-01/16-01/01
URBROJ: 2185/16-04-16-42
Belišće, 21. srpnja 2016. godine


Upravno vijeće na svojoj 12. sjednici održanoj dana 21. srpnja 2016. godine donosi sljedećuODLUKU
O OBUSTAVI POSTUPKA PRIJEMA ODGOJITELJA/ICE U DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE NA ODREĐENO VRIJEMEČlanak 1.

Obustavlja se postupak prijema u radni odnos odgojitelja/ice predškolske djece (2 izvršitelja)- na određeno- nepuno radno vrijeme- 20 sati tjedno, zamjena za bolovanje, u  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, izabranih  temeljem provedenih natječaja od 20. lipnja 2016. godine, koji su objavljeni na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, te na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.


Članak 2.

Do obustave postupka prijema u radni odnos dolazi zbog prestanka bolovanja osobe za čiju je zamjenu bio raspisan natječaj.


Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće.


                                                                                             

Predsjednica Upravnog vijeća:                                                                                 
Karolina Štefan Bugarinović, dipl.oec.,v.r.


Povratak na sadržaj | Povratak na glavni izbornik