Idite na sadržaj

Glavni izbornik:

Upisi djece - vrtić Bizovac

UPISI > Upisi djece - vrtić Bizovac

9. lipnja 2017.    


DJEČJI VRTIĆ  MASLAČAK, BELIŠĆE
PODRUČNI VRTIĆ BIZOVAC
MLAĐA MJEŠOVITA SKUPINA

LISTA UPISA ZA PEDAGOŠKU 2017./2018. GODINU


ODGOJITELJICA : IVANA KARJAKOVIĆ
                         IVANA BLAŽEVIĆ

R.B. IME I PREZIME
1. FRAN BABAN
2. FRAN BLAŽEVIĆ  
3. IVAN ČADEK
4. ANAMARIJA DUJMOVIĆ  
5. MATE DUJMOVIĆ  
6. JANA GLAVAŠIĆ   
7. PETAR IKIĆ
8. FILIP KARLOVIĆ
9. LUCIJA KARLOVIĆ
10. BORNA KATANČIĆ
11. KIARA LEPEN
12. NORA MARIĆ  
13. KLARA SRŠIĆ
14. MARIA SRŠIĆ
15. DOMAGOJ STANIĆ  
16. MARINA ŠKRIPIĆ
17. JAN ŠOVAGOVIĆ
18. KARLA TOMOKOVIĆ  
19. FRAN VNUČEC
20. LUKAS HUREN
21. JULIA DOMANOVAC
9. lipnja 2017.   


DJEČJI VRTIĆ  MASLAČAK, BELIŠĆE
PODRUČNI VRTIĆ BIZOVAC
STARIJA MJEŠOVITA SKUPINA


LISTA UPISA ZA PEDAGOŠKU 201
7./2018. GODINU

ODGOJITELJICE: IVANA KUIĆ
                        IVANA BLAŽEVIĆ


R.B IME I PREZIME
1. MANUELA ALAGIĆ
2.  FILIP BOGDANIĆ
3. NIVES BOŠNJAK
4. LUKA BUDIMČIĆ
5. DORA ČADEK
6. KATJA DEAK
7. MATE DRLJE
8. IVAN DUJMOVIĆ
9. TIA FRANJIĆ
10. FRANO ILIČIĆ
11. MAŠA ILIČIĆ
12. ROKO KARDUM
13. MIA KORDIĆ
14. DAVID KORMAN
15. SANDRA KURUC
16. ISABELLA LIU
17. KATALEA LUKAŠEK
18. MILAN MAJETIĆ
19. ADRIAN MARJANOVIĆ
20. PAVLA SRŠIĆ
21. TANJA SVALINA
22. ŠIMUN VUKOVIĆ
23. ADELA ANDRAKOVIĆ
24. MIA BAGARIĆ
25. PETRA BAGARIĆ

Povratak na sadržaj | Povratak na glavni izbornik