Idite na sadržaj

Glavni izbornik:

Javni poziv

UPISI > Javni poziv / Natječaj

24. 4. 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJ.DR.FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
Klasa: 601-05/18-01/01
Urbroj: 2185/16-04-18-20
Belišće, 24. travnja 2018. godine

Temeljem članka 1. a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 15. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Maslačak” Belišće,  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće objavljuje
JAVNI POZIV
ZA UPIS DJECE U REDOVNE PROGRAME DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE
ZA 2018./2019. PEDAGOŠKU GODINU

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće objavljuje javni poziv za upis djece u sljedeće programe:
-   jaslički program- od 12 mj. do 3. god.
-  cjelodnevni program- od 3. god. do 6. god.
-  poludnevni program- od 4. god. do 6. god.

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se od
7. svibnja 2018. do 21. svibnja 2018. godine
u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće, Vij.dr.Franje Tuđmana 2, odnosno u područnom vrtiću u Bizovcu, Braće Radića 43,  u područnom vrtiću u Petrijevcima, Republike 110 u vremenu od 07,00 do 15,00 sati i u područnom vrtiću u Gatu, Kolodvorska 47 u vremenu od 09,00 do 14,00 sati ili na e-mail adresu: vrtic.belisce@gmail.com
OBVEZNA DOKUMENATACIJA ZA UPIS DJECE:

1. Zahtjev za upis djeteta (podići u vrtiću ili na web stranici vrtića-www.vrtic-maslacak-belisce.hr)
2. Rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih (preslika)
3. Osobne iskaznice roditelja (na uvid)


OSTALI DOKUMENTI (dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu):
• za dijete roditelja invalida Domovinskog rata- Rješenje o statusu invalida Domovinskog rata
• za dijete oba zaposlena roditelja- potvrda ili elektronički zapis HZMO-a o trenutačnom zaposlenju roditelja ne stariji od mjesec dana od podnošenja zahtjeva za upis
• za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem  (jednoroditeljska obitelj)- potvrda ili elektronički zapis HZMO-a o trenutačnom zaposlenju roditelja, Presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
• za dijete samohranog zaposlenog roditelja- potvrda ili elektronički zapis HZMO-a o trenutačnom  zaposlenju roditelja i dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili Rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta
• za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi-  Rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
• za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece-  za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih
• za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu- rodni list ili izvadak iz matice rođenih
• za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu- Rješenje o pravu na doplatak za djecu

Odluka o rezultatima upisa bit će objavljena na oglasnim pločama i internet stranici Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće u roku od 30 dana od dana završetka upisa.
Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o rezultatima upisa imaju pravo u roku od 15 dana od objave iste, izjaviti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće.
Na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće bit će objavljene sve informacije o daljnjem završetku  upisa, mjestu objave konačnih rezultata, kao i obvezama roditelja prije polaska djeteta u vrtić.
Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 663-755 (Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vij.dr.Franje Tuđmana 2), tel: 675-431 (područni vrtić Bizovac, Braće Radića 43), tel: 395-103 (područni vrtić u Petrijevcima, Republike 110)  svakog radnog dana u vremenu od 07,00 do 15,00 sati.                                                                  
                                                                                      Predsjednica Upravnog vijeća:
                                                                              Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec., v.r.


( preuzmi dokument )

Povratak na sadržaj | Povratak na glavni izbornik