Idite na sadržaj

Glavni izbornik:

Dokumenti DV Belišće

DOKUMENTI > Dokumentacija
14. 10. 2020

   
KURIKUL DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK BELIŠĆE
ZA PEDAGOŠKU 2020. - 2021. GODINU


  PRAVILNIK - STATUT


*  Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga dječjeg vrtića  

                                                         (.... pogledaj/preuzmi Pravilnik)                     


*  Statut Dječjeg vrtića "Maslačak" Belišće
                        (.... pogledaj/preuzmi Statut)

*  
Pravilnik o nabavi roba i usluga do 200.000,00 kuna i radova do 500.000,00 kuna

( .... pogledaj/preuzmi Pravilnik)


*  Cjenik vrtića - pročišćeni tekst - konačni tekst

( .... pogledaj/preuzmi Cjenik )  ZAKONI - STANDARDIZAKON O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
(Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 10/97, 107/07 i 94/13)

( preuzmi dokument )ZAKON O USTANOVAMA
(Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)

( preuzmi dokument )
ZAKON O RADU
(NN 93/14 - na snazi od 07.08.2014.)

( preuzmi dokument )
DRŽAVNI PEDAGOŠKI STANDARD PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE
(Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 63/08 i 90/10)

( preuzmi dokument )20. 11. 2019
DJEČJI VRTIĆ 'MASLAČAK' BELIŠĆE17. 10. 2019

KURIKUL DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK BELIŠĆE
ZA PEDAGOŠKU 2019. - 2020. GODINU

( preuzmite dokument )

28. 6. 2019.
OBAVIJEST O OBVEZI IZDAVANJA E- RAČUNA OD 01.07.2019.
Obavještavamo gospodarske subjekte koji ispostavljaju račune Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće da od 01. srpnja 2019. godine sukladno članku 7. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (" Narodne novine" broj 94/18.) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta 2014/55/EU pravovaljani računi će biti isključivo računi izdani u elektroničkom obliku. Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi utvrđuje se obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave i to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, uključujući i jednostavne nabave te nabave putem narudžbenica.
Od 01. srpnja 2019. godine Izdavatelji elektroničkih računa obvezni su izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi.


Temeljem članka 15. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, a uz prethodnu raspravu i usvajanje dokumenta članova Odgojiteljskog vijeća na sjednici održanoj 4. listopada 2018. godine, Upravno vijeće na drugoj sjednici održanoj 9. listopada 2018. godine  donosi

KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK BELIŠĆE
ZA PEDAGOŠKU 2018. - 2019. GODINU


( Preuzmite dokument, ..... )


Na temelju članka 21. Zakona o  predškolskom odgoju i obrazovanju (NN  10/97, 107/07 i 94/13) i članka 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Belišće , Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Belišće  na 16. sjednici održanoj 27.9.2016. godine, na prijedlog ravnatelja, donijelo  je

KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK BELIŠĆE
ZA PEDAGOŠKU 2016. - 2017. GODINU


( Preuzmite dokument, ..... )

Povratak na sadržaj | Povratak na glavni izbornik