Dječji vrtić Maslačak Belišće - Dječji vrtić Maslačak Belišće

Idi na sadržaj

Glavni izbornik


Dobro došli na naše web stranice !

      Srdačno Vas pozdravljamo, te se  iskreno nadamo da će Vam ove web stranice biti informativne, edukativne,
zabavne a ujedno i korisne.

      Sa naše strane, učiniti ćemo sve da web stranice
vrtića budu aktualne, informativne i svakako na usluzi svima Vama našim dragim korisnicima, a također i svima ostalima koji nam se jave pitanjem, prijedlogom, pohvalom i kritikom.

                                    ravnatelj Dječjeg vrtića Maslačak Belišće :
                                    Zdenko Glasovac, prof.


   DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK BELIŠĆE                               (Aktualnosti,....)


DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK BIZOVAC                               (Aktualnosti,....)

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PETRIJEVCI                              (Aktualnosti,.....)


 


PLAN AKTIVNOSTI

Dječji vrtić Maslačak Belišće


PREDMETI:

 • Prijedlozi tema projekata na razini ustanove i odgojnih skupina

 • Plan organizacije pojedinih aktivnosti po mjesecima kroz godinu

 • Orijentacijski plan obilaska odgojnih skupina ustanove kroz pedagošku 2015. / 2016. godinu


Pripremio: Zdenko Glasovac


( Opširnije,.... )PREGLED TEMA SJEDNICA OV

Dječji vrtić Maslačak Belišće


PREDMET:

 • Pregled tema sjednica odgojiteljskih vijeća za pedagošku 2016. / 2017. godinu


Pripremio: Zdenko Glasovac


( Opširnije,.... )


 

1. 12. 2016.

Dječji vrtić Maslačak Belišće

O matematici kroz igru i zabavu

U četvrtak, 1.12.2016., u vremenu od 18,00 do 19,00 sati,  u dječjem vrtiću Maslačak Belišće održana je aktivnost pod nazivom "VEČER MATEMATIKE".

Radi se o projektu Hrvatskog matematičkog društva u kojoj su po prvi pura sudjelovali polaznici starijih skupina vrtića na razini matičnog objekta.( Opširnije,.... )

 Pripremio: Zdenko Glasovac

30. 11. 2016.

Dječji vrtić Maslačak Belišće

JAVNI POZIV
ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2016./2017. PEDAGOŠKU GODINU

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće objavljuje javni poziv za upis djece u sljedeći program:

Program predškole za djecu rođenu
od  01.04.2010. do 31.03.2011. godine

Pozivaju se roditelji predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program  predškole.( Opširnije,.... )

                                                                                              Predsjednica Upravnog vijeća:
                                                                                      Karolina Štefan Bugarinović, dipl.oec.,v.r.30. 11. 2016.

Dječji vrtić Maslačak Belišće

Likovna kolonija u Maslačku

U srijedu, 30.11.2016., u matičnom vrtiću u Belišću ugostili smo šest članova likovne udruge "BEL-ART" iz Belišća.

Razlog njihove posjete je projektno-programska suradnja članova ove udruge i našeg vrtića na području poticanja i razvijanja dječjeg likovnog stvaralaštva kroz pedagošku godinu.


( Opširnije,.... )

 Pripremio: Zdenko Glasovac

29. 11. 2016.

Dječji vrtić Maslačak Belišće

Održana 4. sjednica  odgojiteljskog vijeća

U utorak, 29.11.2016., održana je 4. sjednica  odgojiteljskog  vijeća naše ustanove, u prostoru blagovaonice  matičnog vrtića, u vremenu od 17,00 do 18,30 sati.

Središnja točka sastanka nosila je naziv:

"DJEČJI CRTEŽ- SREDSTVO UPOZNAVANJA DJETETA"

Temu su, u formi izlaganja, pripremile kolegice Zlatica Budetić, Marta Sudar i Anela Bogdanović, odgojiteljice predškolske djece iz područnog vrtića Maslačak Petrijevci.

( Opširnije,.... )

 Pripremio: Zdenko Glasovac

25. 11. 2016.

Dječji vrtić Maslačak Belišće

Kićenje božićnog drveta

U sklopu programskih aktivnosti TZ grada Belišća danas su, petak, 25.11.2016., polaznici vrtićkih skupina matičnog vrtića ukrašavali božićno drvo postavljeno na gradskom trgu, u vremenu od 10,00 do 10,30 sati.

( Opširnije,.... )

 Pripremio: Zdenko Glasovac

23. 11. 2016.

Dječji vrtić Maslačak Belišće
Područni vrtić Petrijevci

Priča o hrani  

U srijedu, 23.11.2016., članovi stručno - razvojne službe posjetili su, u vremenu od 9,00 do 10,30 sati, polaznike srednje (starije) vrtićke skupine - VJEVERICE kojih je na današnjoj aktivnosti bilo 21.
Cilj posjete bio je ogledna praktična aktivnost koju je pripremila kolegica Sara Fučkar, odgojiteljica predškolske djece, a tema je nosila naziv "Priča o hrani".


( Opširnije,.... )

 Pripremio: Zdenko Glasovac

22. 11. 2016.

Dječji vrtić Maslačak Belišće
Područni vrtić Petrijevci

Šumske životinje - spavači

U utorak, 22.11.2016. ravnatelj ustanove prisustvovao je oglednoj praktičnoj aktivnosti polaznika starije mješovite skupine u područnom vrtiću Maslačak Petrijevci kojih je bilo ukupno dvadeset.

Aktivnost je organizirana u vremenu od 9,00 do 10,15 sati, a u pripremljenim sadržajima sudjelovalo je 19 djece.

Središnja tema nosila je naziv "ŠUMSKE ŽIVOTINJE - SPAVAČI", a pripremila ju je kolegica Marta Sudar, odgojiteljica predškolske djece, voditeljica područnog objekta.

( Opširnije,.... )

 Pripremio: Zdenko Glasovac

21. 11. 2016.

Dječji vrtić Maslačak Belišće
Područni vrtić Petrijevci

Mali poligon spretnosti u Petrijevcima

U ponedjeljak, 21.11.2016., u vremenu od 9,00 do 10,30 sati , članovi stručno-razvojnog tima ustanove boravili su i sudjelovali u radu polaznika mlađe mješovite skupine područnog vrtića Maslačak Petrijevci kojih je danas bilo ukupno 12. Središnja aktivnost nosila je naziv "MALI POLIGON SPRETNOSTI" , a pripremila ju je i vodila kolegica Anela Bogdanović, odgojiteljica predškolske djece.

( Opširnije,.... )

 Pripremio: Zdenko Glasovac

18. 11. 2016.

Dječji vrtić Maslačak Belišće
Područni vrtić Bizovac

"Jesenska košara" u starijoj mješovitoj skupini-Bizovac

U petak, 18.11.2016. godine stručna suradnica psihologinja i ravnatelj posjetili su , u sklopu plana obilaska odgojnih skupina ustanove, polaznike starije mješovite skupine u područnom vrtiću u Bizovcu.

Središnja aktivnost nosila je naziv "JESENSKA KOŠARA", a pripremila ju je kolegica Ivana Karjaković, odgojiteljica predškolske djece i voditeljica područnog vrtića.

( Opširnije,.... )

 Pripremio: Zdenko Glasovac

18. 11. 2016.

Dječji vrtić Maslačak Belišće

Potpisan sporazum
o stru
čnoj, akademskoj i znanstvenoj suradnji


Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Osijek i Dječji vrtić Maslačak Belišće 7. studenog 2016. godine potpisali su sporazum o stručnoj, akademskoj i znanstvenoj suradnji.
Ovim sporazumom utvrđuje se uspostava suradnje na zajedničku korist i u svrhu:

 • razvoja zajedničkih znanstveno - istraživačkih projekata

 • rada na zajedničkim publikacijama

 • organizacije i realizacije pozvanih predavanja, radionica i edukativnih programa

 • podrške uzajamnosti u dodatnim aktivnostima potpisnica sporazuma koje su od zajedničkog interesa

 • razmnjene zaposlenika, nastavnog osoblja i/ili znanstvenika i studenata.

Potpisnici ovog sporazuma su izv. prof. dr.sc. Damir Matanović, dekan Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku i Zdenko Glasovac, prof., ravnatelj Dječjeg vrtića Maslačak Belišće.


 Pripremio: Zdenko Glasovac

18. 11. 2016.

Dječji vrtić Maslačak Belišće
Područni vrtić Bizovac

Kiša u mlađoj mješovitoj skupini - Bizovac

Dana 17.11.2016. , četvrtak, u vremenu od 9,00 do 10,30 sati, članovi stručno - razvojnog tima naše ustanove posjetili su i sudjelovali na aktivnostima polaznika mlađe mješovite skupine, djeca od navršene treće godine života,  područnog vrtića Maslačak Bizovac.

Aktivnost je nosila naziv "KIŠA", a pripremila ju je i vodila kolegica Tijana Korbar Srakić, odgojiteljica predškolske djece.

( Opširnije,.... )

 Pripremio: Zdenko Glasovac

18. 11. 2016.

Dječji vrtić Maslačak Belišće

Sjećanje na Vukovar - 18. studenog 2016.

U Dječjem vrtiću Maslačak Belišće danas su upaljene svijeće u znak sjećanja na herojstvo i žrtvu građana Vukovara tijekom Domovinskog rata.

Na današnji dan prilika je nama starijima govoriti mlađim generacijama kako se voli, brani i gradi vlastita zemlja, kako se poštuje tuđe, a voli svoje, kako se prašta, ali ne zaboravlja.
U našim mislima i grudima danas gore tisuće svijeća kao simboli bola, patnje, hrabrosti i ponosa na brojne znane i neznane ljude koji su utkali svoje živote u temelje naše države, njene slobode i opstanka.
Žrtva je to kojoj se treba pokloniti i nositi ju kao trajnu životnu inspiraciju na putu napretka prema boljem sutra.

 Pripremio: Zdenko Glasovac

17. 11. 2016.

Dječji vrtić Maslačak Belišće

To sam ja

U srijedu, 16.11.2016., članovi stručno razvojnog tima ustanove posjetili su i sudjelovali u aktivnostima polaznika mješovite skupine - cjelodnevni program - PČELICE, a sve se odvijalo u vremenu od 8,30 do 10,00 sati, pri čemu je u aktivnosti sudjelovalo 17 djece.


( Opširnije,.... )

 Pripremio: Zdenko Glasovac

15. 11. 2016.

Dječji vrtić Maslačak Belišće

Hrana za mozak

U utorak, 15.11.2016. godine održan je 2. masovni roditeljski sastanak u matičnom vrtiću u Belišću, u vremenu od 17,30 do 18,15 sati.

Središnja tema uvodnog dijela sastanka nosila je naziv "HRANA ZA MOZAK", a pripremila ju je kolegica Monika Jakišić, VMS, zdravstvena voditeljica ustanove.
Cilj ove teme bio je naglasiti važnost pravilne i uravnotežene prehrane na zdravlje djece i kvalitetu njihovog ukupnog rasta i razvoja.

( Opširnije,.... )

Pripremili: Monika Jakišić i Zdenko Glasovac

15. 11. 2016.

Dječji vrtić Maslačak Belišće

Susret s povodom

U utorak, 15.11.2016. godine, u sklopu programa obilježavanja Mjeseca hrvatske knjige , koji se obilježava u razdoblju od 15.10. do 15.11. svake godine na nacionalnoij razini, danas je u gostima polaznicima vrtićkih skupina  bio naš sugrađanin gospodin Zlatko Krznarić, pjesnik i kantautor.

U sobi dnevnog boravka srednje (starije) vrtićke skupine - VJEVERICE okupili su se  polaznici vrtićkih skupina, a druženje je trajalo od 9,00 do 9,45 sati.


( Opširnije,.... )

Pripremio: Zdenko Glasovac


14. 11. 2016.

Dječji vrtić Maslačak Belišće

Majstor u vrtiću

U ponedjeljak, 14.11.2016., stručni tim ustanove nastavio je s obilaskom odgojnih skupina matičnog vrtića.

Danas smo bili u starijoj vrtićkoj (predškolskoj) skupini - ZVJEZDICE.
Središnja tema odgojno-obrazovne aktivnosti nosila je naziv "MAJSTOR U VRTIĆU", a pripremila ju je kolegica Miroslava Šargač, odgojiteljica predškolske djece.

( Opširnije,.... )

Pripremio: Zdenko Glasovac


10. 11. 2016.

Dječji vrtić Maslačak Belišće

Jabučice u šumi

U četvrtak, 10.11.2016. godine, stručni tim ustanove promatrao je i sudjelovao u radu polaznika srednje (mlađe) vrtićke skupine - JABUČICE.
Središnju temu pod nazivom "ŠUMSKE ŽIVOTINJE U JESEN" pripremila je kolegica Danijela Rajković Špoljarić, odgojiteljica predškolske djece.


( Opširnije,.... )

Pripremio: Zdenko Glasovac


10. 11. 2016.

Dječji vrtić Maslačak Belišće

ČITAM 100 NA SAT - susret s pjesnicima

U sklopu programa obilježavanja  Mjeseca hrvatske knjige , koji se organizira u razdoblju od 15.10. do 15.11.  svake godine na nacionalnoj razini,  ove godine ugostit ćemo nekoliko pjesnika u matičnom vrtiću.

Današnja gošća bila je kolegica Kornelija Fešiš, članica Udruge za kulturu i umjetnost "ZUM" Belišće, sekcija poeta.

( Opširnije,.... )

Pripremio: Zdenko Glasovac


9. 11. 2016.

Dječji vrtić Maslačak Belišće

PLODOVI I PLODINE JESENI

U srijedu, 9.11.2016., stručni tim ustanove nastavio je obilazak odojnih skupina matičnog vrtića, a put nas je doveo do polaznika  mlađe vrtićke skupine SOVICE.

Za današnju aktivnost pod nazivom "PLODOVI I PLODINE JESENI" koju je pripremila i vodila kolegica Sandra Glasovac, odgojiteljica predškolske djece, postavljeni  su slijedeći elementi organizacije programske aktivnosti:

( Opširnije,.... )

Pripremio: Zdenko Glasovac


9. 11. 2016.

Dječji vrtić Maslačak Belišće

"KIŠA" u starijoj jasličkoj skupini


U utorak, 8.11.2016., stručni tim ustanove bio je u obilasku starije jasličke skupine  - LOPTICE.
Središnja tema aktivnosti bila je KIŠA.

Cilj aktivnosti bio je poticati kod djece uočavanje promjena u prirodi.

( Opširnije,.... )

Pripremio: Zdenko Glasovac


Dječji vrtić Maslačak Belišće


POZIV ZA
2. MASOVNI RODITELJSKI SASTANAK


Tema:
HRANA ZA MOZAK

Dan       : UTORAK, 15.11.2016.
Mjesto  : blagovaonica  vrtića  u  Belišću
Vrijeme : 17,30 sati
Voditeljica:
Monika Jakišić, VMS,
zdravstvena voditeljica


DOBRO DOŠLI!


8. 11. 2016.

Dječji vrtić Maslačak Belišće

S "JEŽIĆIMA" U IGRI  

Od ponedjeljka 7.11.2016. do utorka 22.11.2016. godine   stručni tim vrtića u prvom je planiranom obilasku odgojnih skupina na razini naše ustanove tijekom ove pedagoške godine.
Prvi dan družili smo se s polaznicima mlađe jasličke skupine JEŽIĆI i njihovim odgojiteljicama, kolegicama Romanom Milišić i Danijelom Falamić.

( Opširnije .... )

Pripremio: Zdenko Glasovac


3. 11. 2016.

Dječji vrtić Maslačak Belišće

"Boje jeseni" u Maslačku

U suradnji s članovima Udruge za kulturu i umjetnost "ZUM" Belišće, u donjem holu vrtićkog dijela naše ustanove, od 3.11.2016 do 18.11.2016. bit će izloženo 15  njihovih fotografija.

Središnji motivi prikazuju drveće, šumu i boje jeseni.
Prigoda je to zastati i na trenutak uživati u ljepoti jesenskih motiva i boja koje druga godišnja doba nemaju.
I ovom prilikom zahvaljujemo članovima udruge na suradnji kroz pedagošku godinu na obostranu korist i zadovoljstvo.
Slijedeća "mala" izložba njihovih fotografija govorit će o Belišću pod snijegom i zimskim motivima, a planiramo ju postaviti tijekom prosinca ove godine.


Pripremio: Zdenko Glasovac


31. 10. 2016.

Dječji vrtić Maslačak Belišće

Međunarodni dan štednje u Maslačku

Svjetski dan štednje obilježava se 31. listopada u znak sjećanja na Prvi međunarodni kongres štedioničara održan na taj dan 1924. godine u Milanu.

Tada su se sastali predstavnici svjetskih štednih ustanova želeći pronaći izlaz iz krize koju je prouzročio Prvi svjetski rat.

( Opširnije,.... )

Pripremio: Zdenko Glasovac


27. 10. 2016.

Dječji vrtić Maslačak Belišće

Jesenska svečanost u Maslačku

Danas, 27.10.2016., u blagovaonici matičnog vrtića u Belišću, od 10,00 do 10,30 sati, održan je prigodni program pod nazivom "JESENSKA SVEČANOST U MASLAČKU".

Radi se o tradicionalnom programu čiji središnji dio pripremaju polaznici starije vrtićke skupine ustanove.


( Opširnije,.... )

Pripremio: Zdenko Glasovac


25. 10. 2016.

Dječji vrtić Maslačak Belišće

Bolesti koje idu uz vrtić


Vaše dijete je krenulo u vrtić i sve bi bilo dobro kada se u vrtićima ne bi širile infekcije. Jesen je razdoblje manifestiranja respiratornih infekcija. Vrijeme je hladnije, započinje sezona grijanja, prostorije se slabije zrače, svi manje borave na svježem zraku.( Opširnije,.... )

Pripremila: Monika Jakišić, VMS, zdravstvena voditeljica


24. 10. 2016.

Dječji vrtić Maslačak Belišće

Obilježen Dan europske suradnje

U ponedjeljak, 24. 10. 2016. godine u Belišću je organizirano prigodno obilježavanje Dana europske suradnje, u prostoru nastavno-sportske dvorane Osnovne škole "Ivana Kukuljevića".

( Opširnije,.... )
Pripremio: Zdenko Glasovac


14. 10. 2016.

Dječji vrtić Maslačak Belišće

DANI KRUHA U MASLAČKU

Od 10. do 14. listopada  ove godine u našoj  ustanovi  obilježili smo Dane kruha.
Na razini svih odgojnih skupina, kroz tjedni plan i program rada, govorili smo o ovoj važnoj namirnici koja ima dugu i bogatu povijest, a dio je svakodnevnog obroka mnogih.

( Opširnije,.... )
Pripremio: Zdenko Glasovac


14. 10. 2016.

Dječji vrtić Maslačak Belišće
Područni vrtić Petrijevci

Poremećaj pažnje hiperaktivni poremećaj (ADHD)

LISTOPAD
mjesec svjesnosti o ADHD-u

Danas se mnoga djeca opisuju kao „hiperaktivna“ i čini se kako je taj izraz postao vrlo popularan. No, ako je vaše dijete živahno, puno energije, u pokretu, brbljavo i znatiželjno, to još uvijek ne znači da je hiperaktivno, tj. da ima poremećaj pažnje hiperaktivni poremećaj (ADHD).( Opširnije,.... )

 Pripremila: Marija Majdenić, mag.psych.


13. 10. 2016.

Dječji vrtić Maslačak Belišće
Područni vrtić Petrijevci

Dječji tjedan u područnom vrtiću Maslačak Petrijevci

Povodom obilježavanja Dječjeg tjedna Zečiće i Pačiće,mlađu i stariju mjesovitu skupinu naše ustanove,  posjetili su gospodin Ivo Zelić, načelnik općine i gospođa Milka Furlan, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela općine, koji su počastili djecu keksima, sokovima i bombonima te djeci zaželjeli sretno i bezbrižno djetinjstvo.( Opširnije,.... )

  Pripremio: Zdenko Glasovac

12. 10. 2016.

Dječji vrtić Maslačak Belišće

UVOD U FRAKTALNU TERAPIJU

U utorak,11.20.2016. godine u Dječjem vrtiću Maslačak Belišće održana je 3. sjednica odgojiteljskog vijeća za pedagošku 2016.-2017. godinu.

Središnja tema skupa nosila je naziv:
UVOD U FRAKTALNU TERAPIJU

Voditelji aktivnosti bili su:

 • Petra Brezovac, studentica II godine Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na FZOOZ u Osijeku i

 • Petar Novak, student II godine Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na FZOOZ u Osijeku.


( Opširnije,.... )

  Pripremio: Zdenko Glasovac

8. 10. 2016.

Dječji vrtić Maslačak Belišće

Maslačak na 10. Festivalu bundeva

Naša ustanova tradicionalno sudjeluje na festivalu bundeva u organizaciji članova Udruge "ZVONO" Belišće i TZ grada Belišće.

Njegova osnovna zadaća je promoviranje društvenog poduzetništva, kućne radinosti, održivog razvoja i socijalne kohezije.

( Opširnije,.... )

  Pripremio: Zdenko Glasovac

7. 10. 2016.

Dječji vrtić Maslačak Belišće

"Vjeverice" posjetile  članove
Strelja
čkog društva "Stjepan Petnjarić" Belišće

U petak, 7.10.2016., od 10,00 sati, polaznici srednje (starije) vrtićke skupine - VJEVERICE matičnog vrtića sa odgojiteljicama posjetili su dio članova Streljačkog kluba "Stjepan Petnjarić" Belišće.


( Opširnije,.... )

Pripremili:
Slavica Vuksani
ć, odgojiteljica
Sara Fučkar, odgojiteljica

Zdenko Glasovac, ravnatelj


6. 10. 2016.

Dječji vrtić Maslačak Belišće

Kateheza Dobrog Pastira
vjerski odgoj po metodi Montessori pedagogije

U srijedu, 5.10.2016. godine, matičnom vrtiću u Belišću, u vremenu od 18,00  do 19,15 sati, održano je predavanje na temu kraćeg programa vjerskog odgoja pod nazivom:

"Kateheza Dobrog Pastira - vjerski odgoj po metodi Montessori pedagogije"


( Opširnije,.... )

  Pripremio: Zdenko Glasovac

6. 10. 2016.

Dječji vrtić Maslačak Belišće

"Gladna gusjenica"  u  Maslačku

U četvrtak, 6.10.2016., u Dječjem vrtiću Maslačak Belišće gostovala je gospođa Karmela Škaro s predstavom "Gladna gusjenica".

Radi se o predstavi koja je dio prograam obilježavanja Dječjeg tjedna, a nju će  pogledati djeca vrtićkih skupina i učenici nižih razreda osnovne škole.


( Opširnije,.... )

  Pripremio: Zdenko Glasovac

4. 10. 2016.

Dječji vrtić Maslačak Belišće

Crtanje kredom po pločniku

Danas je, utorak, 4.10.2016., u sklopu programa Dječjeg tjedna, u vremenu od 10,00 do 11,00 sati, odražana aktivnost pod nazivom  "Crtanje kredom po pločniku".

Cilj aktivnosti bio je poticanje likovnih poruka djece vrtićkih skupina namijenjene odraslima.


( Opširnije,.... )

  Pripremio: Zdenko Glasovac

3. 10. 2016.

Dječji vrtić Maslačak Belišće

Međunarodni dan glazbe

Danas, ponedjeljak, 3.10.2016. polaznici starije vrtićke skupine - ZVJEZDICE, mješovite skupine - poludnevni program - KIKIĆI i mješovite skupine - cjelodnevni program - PČELICE bili su u posjeti učenicima i profesorima Osnovne glazbene škole Valpovo, područnog odjela u Belišću.

U sklopu programa Dječjeg tjedna, ovaj dan posvetili smo glazbi i Međunarodnom danu glazbe, koji se obilježava svake godine 1. listopada.


( Opširnije,.... )

  Pripremio: Zdenko Glasovac

3. 10. 2016.

Dječji vrtić Maslačak Belišće

Iz  ordinacije  zdravstvene  voditeljice

Skrivena sol u hrani - koliko je štetna?


Kuhinjska sol je neophodna za pravilno funkcioniranje organizma i ima ključnu ulogu u mnogim fiziološkim procesima.

Sol, naime, pomaže u održavanju krvnog tlaka i u pravilnom radu živčanog sustava; no ta ista tvar uzrokuje više štete nego dobrobiti za ljudski organizam. Današnji čovjek unosi prosječno oko 5 do 10 grama soli više u odnosu na fiziološke potrebe.

( Opširnije,.... )


Pripremila: Monika Jakišić, VMS, zdravstvena voditeljica

3. 10. 2016.

Dječji vrtić Maslačak Belišće

Pozivnica za roditeljski sastanak

Poštovani roditelji

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na uvodni roditeljski sastanak posvećen organizaciji kraćeg programa vjerskog odgoja u našoj ustanovi pod nazivom:

"KATEHEZA DOBROG PASTIRA - vjerski odgoj prema načelima Montessori pedagogije"
Sastanak ćemo održati u SRIJEDU, 5.10.2016., od 18,00 sati, u blagovaonici matičnog vrtića u Belišću.

Voditelji aktivnosti bit će:

 • Časna sestra Jelica Đuzel, Dječji vrtić "Sunčev sjaj Nazaret", Đakovo i

 • Marko Kapular, dipl.teolog – vjeroučitelj, Belišće.


Sastanak je namijenjen roditeljima koji su prijavili svoju djecu, putem anketnog listića, za ovaj kraći program.

Bit će to ujedno prilika za upoznavanje s osnovnim ciljevima, zadacima, sadržajima, metodama rada, didaktičkim sredstvima i pomagalima kao i najvažnijim vrijednostima koje želimo poticati i razvijati kod djece rane i predškolske dobi. Uz zahvalnost na izboru ovog programa radujemo se našem susretu i suradnji kroz pedagošku godinu.

Pripremili: Marko Kapular i Zdenko Glasovac

2. 10. 2016.

Dječji vrtić Maslačak Belišće

2. LISTOPADA MEĐUNARODNI DAN NENASILJA

NASILJE NAD DJECOM


Na spomen riječi "nasilje" većina ljudi prvo pomisli na tjelesno nasilje (nanošenje tjelesnih ozljeda).
No, to nije jedini oblik nasilja. Vrlo je često i psihičko nasilje  koje se očituje zabranama, prijetnjama, uvredama, ponižavanjem, neprihvaćanjem, odbijanjem, kažnjavanjem, zastrašivanjem i izoliranjem osobe, ali i uskraćivanjem pažnje i ljubavi (zanemarivanje).
Među djecom je učestalo socijalno nasilje koje se događa kada se neko dijete isključi iz grupnih aktivnosti, ogovara, kada se pričaju laži o nekome ili se nagovaraju drugi da se s tim djetetom ne druže.


( Opširnije,.... )

                Pripremila: Marija Majdenić, mag.psych.

 

JAVNA NABAVA - NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE


- natječajna dokumentacija


  Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi
  
(NN/90/11) i članka 31. Statuta Dječji vrtić Maslačak
  Belišće
dužan je donijeti PLAN nabave roba,
  
radova i usluga za tekuću godinu.


  ( Opširnije,...... )DOKUMENTACIJA - PROPISI
                         - FINANCIJSKA IZVJEŠĆA


- Ovdje možete pogledati dokumentaciju i propise koji su

  trenutno važeći za rad vrtića

  ( Opširnije,...... )


 
 
Vrati se na sadržaj | Vrati se na glavni izbornik